MAP Learning

Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens)

Államilag elismert tanúsítványt nyújtó szakmai képzés

Szakképesítés neve: Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens)

Jelentkezés feltételei: érettségi végzettség

Programkövetelmény azonosító száma: 01194002

Program engedélyszáma: E/2020/000412

Képzés időtartama: 8 hónap

Kontakt órák, digitális konzultációk, önálló gyakorlattal

A képzés haladásának tananyagegységekre bontott ütemezése
Megnevezés óraszám tervezett
ütemezés
kontakt órák tervezett napjai/
Időpontjai
Pedagógiai, pszichológiai ismeretek 300 2022.03.05 – 2022.05.14 kedd 17:00 – 20:00
szombat 9:00 - 18:00
Családpedagógiai alapismeretek 250 2022.05.14– 2022.07.02 kedd 17:00 – 20:00
szombat 9:00 - 18:00
Szabadidőpedagógia 200 2022.07.02 – 2022.08.13 kedd 17:00 – 20:00
szombat 9:00 - 18:00
Gondozás és egészségnevelés 150 2022.08.03 – 2022.10.04 kedd 17:00 – 20:00
szombat 9:00 - 18:00
Kommunikáció és viselkedéskultúra 100 2022.10.08 – 2022.11.05 kedd 17:00 – 20:00
szombat 9:00 - 18:00

Tervezett kezdés: 2022.03.05

Szakmai Vizsga: A szakmai vizsgára a megszerzett tanúsítvánnyal lehet jelentkezni egy akkreditált vizsgaközpontban

A pedagógiai asszisztens óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb (gyermeknevelő, gondozó) intézményben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. A kompetenciahatárokat betartva közreműködik a gyermek/fiatal tevékenységeinek, tanítási óráinak előkészítésében és lebonyolításában. Részt vesz az intézményen belüli és intézményen kívüli programok, szabadidős feladatok előkészítésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a csoportot, gondozási feladatokat lát el, részt vesz a gondjaira bízott gyermek/fiatal higiénés szokásrendszerének kialakításában. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Munkája során differenciált bánásmódot alkalmaz. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel és a gyermekkel/fiatallal történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.
A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat.

Tanfolyam díja: 175.000,- Ft

Részletfizetési lehetőség: 25.000,-ft/hó vagy Képzési hitel igényelhető, melynek feltételei a Képzési hitel menüpont alatt vagy az alábbi linken megtekinthető:

https://diakhitel.hu/kepzesihitel/

Jelentkezés:

Jelentkezési lap kitöltése